Veelgestelde vragen

Op onze eigen locatie in Assen. Wij beschikken zelf over een prachtige trainingsruimte die uiterst geschikt is voor het geven van de lessen.

Je krijgt een certificaat. Wij zijn niet gecertificeerd om een diploma uit te reiken. Wanneer wij dit wel willen, dienen wij aan bepaalde voorwaarden te voldoen die opgelegd zijn door de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Dit betekent tevens dat wij ons moeten houden aan bepaald lesmateriaal waarvan wij vinden dat dit niet past bij de kennis waarover de huidige secretaresse dient te beschikken.

De kosten voor de gehele opleiding bedragen € 2950,00. Dit is inclusief een DISC-profiel. De kosten voor alleen het deel van mbo+ naar hbo, mits vrijstelling gegeven wordt, bedraagt € 1850,00. Alle genoemde bedragen zijn inclusief materiaal en catering maar exclusief btw.

Het is mogelijk om voor het eerste deel van de opleiding vrijstelling aan te vragen. Je dient dan te bewijzen dat je het mbo+ niveau beheerst. Dit kan door een kopie van je diploma c.q. certificaten en een korte omschrijving van je loopbaan tot nu toe in te leveren bij ons. Op basis hiervan geven wij eventueel vrijstelling.

Dat is mogelijk. Dit kan in uiterlijk zes termijnen. De eerste termijn dient voor de eerste lesdag op onze rekening te staan. Je krijgt één factuur. Je dient zelf bij te houden dat de betalingen worden voldaan.

Dit is een persoonlijkheidsanalyse die een diepgaand inzicht geeft in je eigen persoonlijks stijl en in die van anderen. De letters staan voor dominant, invloedrijk, consciëntieus en stabiel. Er worden situaties geschetst waarin je aangeeft hoe je zou reageren. Aan de hand van je antwoorden wordt je profiel geschetst. De beschrijvingen geven in begrijpelijke taal zicht op gedrag en communicatie.

Nee. Tijdens de opleiding stel je een portfolio samen. Wanneer deze is goedgekeurd aan het einde van de opleiding, ontvang je je certificaat.

Niet specifiek als secretaresse. Je dient wel de beschikking te hebben over een mbo denk- en werkniveau en de basiskennis van het Office-pakket en de talen Engels en Nederlands.

Dit is een zelfstandige opleiding specifiek voor secretaresses.

Het lopen van een stage is geen onderdeel van de opleiding. Er zijn wel praktijkopdrachten maar deze worden in de les zelf uitgevoerd.

Belangrijk nieuws!

Om de verdere verspreiding van het Corona virus te voorkomen zijn er scherpe maatregelen genomen door de overheid. Dit heeft ook voor ons gevolgen. Wij leven in een bijzondere tijd. Wij willen onze deelnemers en trainers beschermen zoals voorgeschreven is door de RIVM. Om deze reden hebben wij besloten om de start van de jaaropleiding 2020 te verschuiven naar september 2020! Momenteel zijn wij de planning aan het voorbereiden en dan wordt dit op de website geplaatst. Houd deze dus in de gaten!